Aktualności arrow Oddziały Przedszkolne
24 Września 2020
Czwartek

Imieniny obchodzą:
Gerard, Gerarda,
Gerhard, Maria,
Teodor, Tomir,
Uniegost
Do końca roku zostało 99 dni.
MENU GŁÓWNE
Aktualności
Procedura COVID-19
E-DZIENNIK
Wydarzenia
Historia Szkoły
Nasz Patron
Poczet Sztandarowy
Dokumenty
RODO
Profilaktyka prozdrowotna
Rekrutacja
Szkoły ponadpodstawowe
Uczniowie klas VIII
Organizacja Roku
Konkursy przedmiotowe
Pracownicy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Dziecko niepełnosprawne
Podręczniki
Programy nauczania
PSO
Sprawdzian klas III
Egzamin klas VIII
Nasze Osiągnięcia
Sport w Naszej Szkole
Świetlica
Oddziały Przedszkolne
Obiady
Biblioteka
Galeria
Wideoteka
Kontakt
Katalog Stron
Od grosika do złotówki
Opieka Stomatologiczna
Ważenie tornistrów 2019
     
    
BIP
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Projekty Unijne
AKTUALNIE

Odwiedza nas 2 gości

ILOŚĆ ODWIEDZIN

Do tej pory naszą stronę odwiedziło 64396565 osób

powered_by.png, 1 kB

Oddziały przedszkolne

W Szkole Podstawowej nr 6 w Pruszkowie dzieci uczęszczają
do jednego oddziału przedszkolnego 0A.

 

 

PLAN ZAJĘĆ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 0A  SALA A

 

 

godziny

 

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

 

08.00-09.00

WP

WP

WP

WP

WP

09.00-10.00

WP

WP

WP

WP

WP

10.00-11.00

ANGIELSKI/WP

RELIGIA/WP

RELIGIA/WP

ANGIELSKI/WP

WP

11.00-12.00

WP

WP

WP

WP

WP

12.00-13.00

WP

WP

WP

WP

WP

13.00-14.00

 

WP do 13.30

WP do 13.30

 

 


Wychowankowie oddziałów przedszkolnych mogą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych oraz korzystać z obiadów.

Nad profilaktyką zdrowotną dzieci czuwa pielęgniarka szkolna.

 

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci pięcio i sześcioletnie. Biorą one czynny udział w życiu szkoły. Uczestniczą w apelach, uroczystościach, imprezach szkolnych oraz w koncertach muzycznych. Biorą udział w konkursach plastycznych i akcjach na rzecz pomocy innym. W ramach szerszej edukacji organizowane są wycieczki do teatrów i muzeów, wyjazdy integracyjne. Dzieci zdobywają wiadomości i umiejętności rozwijające wielokierunkową aktywność poznawczą.

W oddziałach przedszkolnych zapewniamy dzieciom opiekę, wspieramy rodziców w wychowaniu. Zajęcia prowadzone są w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Pełnimy funkcje doradcze wobec rodziny i wspieramy działania wychowawcze w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej. Informujemy na bieżąco o postępach dziecka.

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Wynikające z powyższego celu zadania dostosowane są do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.


Cele realizowane są w ramach obszarów rozwoju dziecka:

1.    Fizyczny związany z rozwojem samodzielności, samoobsługi i sprawności fizycznej poprzez udział w różnorodnych zabawach i zorganizowanych formach ruchu, a także kształtowanie właściwych postaw związanych z bezpieczeństwem dziecka i osób z jego otoczenia

2.    Emocjonalny związany z poznawaniem różnorodnych emocji i uczuć, kształtowaniem odpowiednich zachowań wobec przeżywanych pozytywnych i negatywnych emocji przez dane dziecko i w stosunku do jego rówieśników oraz środowiska przyrodniczego

3.    Społeczny związany z kształtowaniem właściwych interakcji międzyludzkich poprzez wprowadzenie dziecka w świat wartości moralnych, rozwijanie umiejętności respektowania i przestrzegania norm grupowych oraz właściwej komunikacji z innymi dziećmi i dorosłymi

4.    Poznawczy związany z nabywaniem wiedzy i umiejętności rozumienia otaczającego świata, poznawania go wszystkimi zmysłami, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych poprzez eksperymentowanie, wykorzystania procesów poznawczych do opanowania treści z zakresu edukacji przyrodniczej, mowy i myślenia, matematycznej, technicznej, plastycznej i muzycznej


Dzieci w ciągu roku powinny osiągnąć dojrzałość szkolną, czyli gotowość do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Dlatego też uczymy dzieci samodzielności, współpracy z rówieśnikami, umiejętności porozumiewania się, zaprezentowania swoich umiejętności, wykazania się aktywnością poznawczą, zainteresowania wiedzą, cierpliwości podczas wykonywania i doprowadzania prac do końca, koncentracji uwagi na wykonywaniu określonych czynności. Dzieci uczą się podporządkowywać stawianym wymaganiom oraz panowania nad emocjami w trudnych sytuacjach i wyzwalania ich w pozytywnych reakcjach.

 

Zajęcia prowadzone są w miłej i przyjaznej atmosferze przez wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem pedagogicznym.


 

© 2020 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie