Aktualności arrow Oddziały Przedszkolne
16 Sierpnia 2018
Czwartek

Imieniny obchodzą:
Alfons, Alfonsyna,
Ambroży, Domarad,
Domarat, Joachim,
Joachima, Roch
Do końca roku zostało 138 dni.
MENU GŁÓWNE
Aktualności
Wydarzenia
Historia Szkoły
Nasz Patron
Poczet Sztandarowy
Dokumenty
Rekrutacja
Organizacja Roku
Zajęcia Pozalekcyjne
Plan lekcji
Pracownicy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Dziecko niepełnosprawne
Podręczniki
Programy nauczania
PSO
Sprawdzian klas III
Sprawdzian klas VI
Nasze Osiągnięcia
Sport w Naszej Szkole
Świetlica
Oddziały Przedszkolne
Biblioteka
Obiady
Galeria
Wideoteka
Kontakt
Katalog Stron
     
    
BIP
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ePUAP
Projekty Unijne
AKTUALNIEILOŚĆ ODWIEDZIN

Do tej pory naszą stronę odwiedziło 45961062 osób

powered_by.png, 1 kBOddziały przedszkolne

 

 W Szkole Podstawowej nr 6 w Pruszkowie dzieci uczęszczają do dwóch oddziałów przedszkolnych: 0a i 0b.

  Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek

 0a 12.00 - 17.0012.00 - 17.30 12.00 -17.00 12.00 -17.30 12.00 -17.00

 0b 7.30 - 12.30
7.30 - 13.00
7.30 - 13.00 7.30 - 12.30 7.30 12.30

 

Uczniowie oddziałów przedszkolnych mogą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych oraz korzystać z obiadów. Nad profilaktyką zdrowotną dzieci czuwa pielęgniarka szkolna.

 

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci pięcio i sześcioletnie. Biorą one czynny udział w życiu szkoły. Uczestniczą w apelach, uroczystościach, imprezach szkolnych oraz w koncertach muzycznych. Biorą udział w konkursach plastycznych i akcjach na rzecz pomocy innym. W ramach szerszej edukacji organizowane są wycieczki do teatrów i muzeum, wyjazdy integracyjne. Dzieci zdobywają wiadomości i umiejętności rozwijające wielokierunkową aktywność poznawczą.

 

W oddziałach przedszkolnych zapewniamy dzieciom opiekę, wspieramy rodziców w wychowaniu. Zajęcia prowadzone są w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Pełnimy funkcje doradcze wobec rodziny i wspieramy działania wychowawcze w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej. Informujemy na bieżąco o postępach dziecka. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Wynikające z powyższego celu zadania dostosowane są do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Cele realizowane są w ramach określonych obszarów edukacyjnych:

 

 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

 • 
wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.


 • wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.


 • wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, plasy i taniec.


 • wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne.

 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.


 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
Dzieci w ciągu roku powinny osiągnąć dojrzałość szkolną, czyli gotowość do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Dlatego też uczymy dzieci samodzielności, współpracy z rówieśnikami, umiejętności porozumiewania się, zaprezentowania swoich umiejętności, wykazania się aktywnością poznawczą, zainteresowaniem wiedzą, cierpliwości podczas wykonywania i doprowadzania prac do końca, koncentracji uwagi na wykonywaniu określonych czynności. Dzieci uczą się podporządkowywać  się stawianym wymaganiom oraz panowaniu nad emocjami w trudnych sytuacjach i wyzwalaniu ich w pozytywnych reakcjach.

 

Zajęcia prowadzone są w miłej i przyjaznej atmosferze, przez wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem pedagogicznym.

 

 Edyta Borowska i Milena Karbowniczek

 

 

© 2018 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie