19 Stycznia 2019
Sobota

Imieniny obchodzą:
Andrzej, Bernard,
Erwin, Erwina,
Eufemia, Henryk,
Kanut, Mariusz,
Marta, Matylda,
Mechtylda, Pia,
Racimir, Sara
Do końca roku zostało 347 dni.
powered_by.png, 1 kB


Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII
w roku szkolnym 2018/2019

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są
Pani Anna Orlicz i Pani Agnieszka Kwiecień.


 Celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest:   

 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, za sprawy szkoły;

 • kształtowanie myślenia społeczno-moralnego;

 • kultywowanie tradycji szkolnych i pamięci o patronie szkoły Henryku Sienkiewiczu;

 • edukacja w zakresie bezpieczeństwa;

 • zaszczepienie wśród uczniów chęci niesienia pomocy innym (udział w  akcjach charytatywnych);

 • integracja uczniów w szkole z uwzględnieniem różnych krajów pochodzenia i specyfiki ich kultur;

 • udział w akcjach i konkursach organizowanych przez instytucje lokalne oraz w akcjach ogólnopolskich;

 • organizowanie konkursów szkolnych;

 • uczulanie dzieci na ochronę środowiska naturalnego (zbiórki surowców wtórnych, dbanie o czystość naszego otoczenia);

 • edukacja w zakresie kształtowania nawyków prozdrowotnych;

 • współorganizowanie uroczystości szkolnych, dyskotek, apeli;

 • współpraca z Samorządem Uczniowskim klas I – III.


Wyniki wyborów na stanowisko
Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego klas IV–VIII


Jak co roku we wrześniu odbyła się w naszej szkole kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Były plakaty, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły. W dniu 2 października 2018 roku w głosowaniu wzięli udział uczniowie z klas IV - VIII.

Komisja w składzie: Natalia Ptaszek, Iga Garbacz, Michał Radzki i Michał Grubek oraz opiekunowie SU nadzorowali przebieg wyborów. Uczniowie po otrzymaniu karty do głosowania przystąpili do wyborów. Głosować można było na jednego kandydata stawiając znak „x” w obrębie kratki znajdującej się  po lewej stronie  nazwiska wybranej osoby. Postawienie znaku „x” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie wcale powodowało nieważność głosu.


Tego samego dnia komisja przeliczyła oddane głosy.

W głosowaniu wzięło udział 359 uczniów, co stanowi 87,6% uprawnionych do głosowania. Oddano 51 nieważnych głosów.


Image

I oto wyniki:


Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Emilia Kędzierska otrzymując 210 głosów.
Zastępcą Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego została Zuzanna Papuga otrzymując 98 głosów.


Image

Życzymy sukcesów!


 

© 2019 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie